top of page
Untitled.png

Проект № 2022-1-BG01-KA121-VET-000056789 (Aкредитация № 2021-1-BG01-KA120-VET-000046158) по програма „Еразъм+“,

дейност КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование“

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

ТЕМА „ГОСТОПРИЕМСТВО, КОМУНИКАЦИЯ С ГОСТИТЕ – НОВИ ТЕХНОЛОГИИ НА ОБСЛУЖВАНЕ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ Град Лайпциг Германия 23.07.2023г. – 06.08.2023г.

ПГ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯ ЕТАП НА ОЩЕ ЕДИН ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ № 2023-1-BG01-KA121-VET-000123669 - гр. Севиля, Испания

проект „Оценяване на професионалните умения на учениците в реална работна среда“- гр. Брага, Португалия

СТАТИЯ Еразъм+ - проект на тема „Заедно в клас – европейски опит за успешна социална интеграция!“

СТАТИЯ Еразъм+ - завръщане

bottom of page