top of page
Untitled.png

ПГ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯ ЕТАП НА ОЩЕ ЕДИН ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ № 2023-1-BG01-KA121-VET-000123669 - гр. Севиля, Испания

проект „Оценяване на професионалните умения на учениците в реална работна среда“- гр. Брага, Португалия

СТАТИЯ Еразъм+ - проект на тема „Заедно в клас – европейски опит за успешна социална интеграция!“

СТАТИЯ Еразъм+ - завръщане

bottom of page