top of page
Untitled.png

проект „Оценяване на професионалните умения на учениците в реална работна среда“- гр. Брага, Португалия

СТАТИЯ Еразъм+ - проект на тема „Заедно в клас – европейски опит за успешна социална интеграция!“

СТАТИЯ Еразъм+ - завръщане

bottom of page