Проекти

Състезание „Иновационен лагер“ – 12.11.2018г.

На 12 ноември 2018 година се случи поредната красива история в нашето училище.  Състоя се училищния кръг на състезанието „Иновационен лагер“.  

Точно в 08.30 часа беше даден стартът, като участниците в събитието бяха приветствани от г-жа Димитрийка Герасимова – ЗДУД.

Гости на състезанието бяха г-жа Димитринка Колева – Васева  - директор на ПГТ-Банкя, г-жа Димитрийка Герасимова – ЗДУД, учители и родители.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001

"УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1"

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001

"УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1"

Иновационен лагер

 Състезанието „Към иновации и предприемачество чрез суровини и природни ресурси“, се проведе на 10 – 11 май 2018 год. в София Тех Парк. Инициативата е част от проект за сътрудничество между на Джуниър Ачийвмънт Европа (JA Europe) и Европейски институт за иновации и технологии (EIT). 
За участие в проекта бяха одобрени и трима ученици от Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ – град Банкя

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001

"УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1"

Джуниър Ачийвмънт България

На 29 ноември 2017 г. Джуниър Ачийвмънт България  отпразнува своята 20-годишнина със специален форум на тема „Инвестираме в хората, преобразяващи Европа – чрез образование и иновации“. Събитието  се проведе от 15 до 18.30 ч. в креативната обстановка на Ню Бояна Филм Студиос.

Проект "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС)

Инициатива "Мениджър за един ден" - 12 октомври 2017 год.

От компания „К - експрес“ ЕООД  одобриха за участие учениците от ПГТ „Алеко Константинов“ – Банкя

  1. Валерия Володиева Игнатова                  Х в клас

на позиция „мениджър развойна дейност“

  1. Михаил Мариянов Михайлов                  Х б клас

на позиция „мениджър на обект“

Please reload