top of page

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, 


във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-16887/12.07.2017 г. и в изпълнение на заложените мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции, предоставяме на Вашето внимание следната информация:

bottom of page