П  Р А  В  И  Л  Н  И  К

ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПРЕЗ

УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Документи

ПРАВИЛНИК  ЗА   ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”- ГР. БАНКЯ

за учебната 2021 / 2022 година

 

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ" - ГР.БАНКЯ

ГОДИШЕН ПЛАН

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПГ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ГР. БАНКЯ

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022 година 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

„АЛЕКО  КОНСТАНТИНОВ“ ГР. БАНКЯ

                                СТРАТЕГИЯ                                                    ЕТИЧЕН КОДЕКС

П  Р А  В  И  Л  Н  И  К

ЗА РАБОТА И ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ПРЕЗ

УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Документи

ПРАВИЛНИК  ЗА   ДЕЙНОСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ

“АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”- ГР. БАНКЯ

за учебната 2021 / 2022 година

                                СТРАТЕГИЯ                                                    ЕТИЧЕН КОДЕКС