top of page

История

Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” е училище с 40 годишни традиции, завоювало висок авторитет в областта на професионалното образование.

Дипломираните повече от 5800 специалисти в сферата на ресторантьорството и хотелиерството се представят успешно в престижни заведения в цялата страна.
 

Училището провежда обучение по специалностите “Организация на хотелиерството”, “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, “Производство на кулинарни изделия и напитки” и “Обслужване на заведения в общественото хранене.

От учебната 2009-2010 година се въведе обучение по професия „Хотелиер”, специалност „Организация на хотелиерството” и професия  “Ресторантьор”, специалност “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” с прием след VІІ клас.

.Наред със средното образование, което дава възможност за продължаване на образованието във висши институти, ние предлагаме специализирано професионално обучение, подготвящо нашите ученици за незабавно включване в туристическия бизнес.

Постоянното съчетаване на обучението с учебната практика, в реномирани четири и пет звездни хотели  и ресторанти като “Хилтън”, “Радисън”, “Гранд хотел София”, “Шератон”, “Родина”, “Централ Форум”, Централ парк хотел” и др., както и на Черноморието подготвят учениците за професионалния им живот и им дава възможност постоянно да проверяват теоретичните си знания и практически умения извън училище.
 

Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” разполага с много добре оборудвани професионални кабинети. Компютърните кабинети предлагат достъп на всички ученици до Интернет и осигуряватт съвременно обучение по информатика, както и максимално усвояване на учебния материал по общообразователните и професионални предмети.

Чуждоезиковото обучение включва английски, немски или руски език и протича през целия курс на общообразователна и професионална подготовка.
 

Тенденциите и перспективите за развитие на ПГТ “Алеко Константинов”-Банкя са в осъществяване на връзки със сродни училища в Европа и участието ни в национални и международни проекти, следвайки тенденциите в развитието на международния и национален туризъм и ресторантьорство.
 

Нашата цел е качеството на обучението!

bottom of page