top of page

Разписание на часовете за деня

       I-ва смяна

1 час  08.20 ч. – 08.50 ч.

2 час  08.55 ч. – 09.25 ч.

3 час  09.35 ч. – 10.05 ч.

4 час  10.25 ч. -  10.55 ч.

5 час  11.00 ч. -  11.30 ч.

6 час  11.35 ч. -  12.05 ч.

7 час  12.10 ч. – 12.40 ч.

8 час  12.45 ч. – 13.15 ч.

II-ра смяна

1 час  13.30 ч. – 14.00 ч.

2 час  14.05 ч. – 14.35 ч.

3 час  14.45 ч. – 15.15 ч.

4 час  15.35 ч. -  16.05 ч.

5 час  16.15 ч. -  16.45 ч.

6 час  16.50 ч. – 17.20 ч.

7 час  17.25 ч. – 17.55 ч.

8 час 18.00 ч. – 18.30 ч.

bottom of page