top of page

Разписание на часовете за деня

     1 смяна  

1 час: 08.20 - 09.00 ч.

2 час: 09.05 - 09.45 ч.

3 час: 09.55 - 10.35 ч.

4 час: 10.55 - 11.35 ч.

5 час: 11.45 - 12.25 ч.

6 час: 12.30 - 13.10 ч.

7 час: 13.30 - 14.10 ч.

     2 смяна  

1 час: 13.30 - 14.10 ч.

2 час: 14.15 - 14.55 ч.

3 час: 15.05 - 15.45 ч.

4 час: 16.05 - 16.45 ч.

5 час: 16.55 - 17.35 ч.

6 час: 17.40 - 18.20 ч.

7 час: 18.25 - 19.05 ч.

Седмично разписание за учебната 2023/2024година II срок
bottom of page