ЗА НАС

     Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” е училище с 40 годишни традиции, завоювало висок авторитет в областта на професионалното образование.

Дипломираните повече от 5800 специалисти в сферата на ресторантьорството и хотелиерството се представят успешно в престижни заведения в цялата страна.

     Училището провежда обучение по специалностите “Организация на хотелиерството”, “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, “Производство на кулинарни изделия и напитки” и “Обслужване на заведения в общественото хранене.

От учебната 2009-2010 година се въведе обучение по професия „Хотелиер”, специалност „Организация на хотелиерството” и професия  “Ресторантьор”, специалност 

“Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” с прием след VІІ клас.

     Наред със средното образование, което дава възможност за продължаване на образованието във висши институти, ние предлагаме специализирано професионално обучение, подготвящо нашите ученици за незабавно включване в туристическия бизнес.

Постоянното съчетаване на обучението с учебната практика, в реномирани четири и пет звездни хотели  и ресторанти като “Хилтън”, “Радисън”, “Гранд хотел София”, “Шератон”, “Родина”, “Централ Форум”, Централ парк хотел” и др., както и на Черноморието подготвят учениците за професионалния им живот и им дава възможност постоянно да проверяват теоретичните си знания и практически умения извън училище.

     Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” разполага с много добре оборудвани професионални кабинети. Компютърните кабинети предлагат достъп на всички ученици до Интернет и осигуряватт съвременно обучение по информатика, както и максимално усвояване на учебния материал по общообразователните и професионални предмети.

    Чуждоезиковото обучение включва английски, немски или руски език и протича през целия курс на общообразователна и професионална подготовка.

     Тенденциите и перспективите за развитие на ПГТ “Алеко Константинов”-Банкя са в осъществяване на връзки със сродни училища в Европа и участието ни в национални и международни проекти, следвайки тенденциите в развитието на международния и национален туризъм и ресторантьорство.
 

Нашата цел е качеството на обучението!

стратегия

Стратегия за развитие на Професионална Гимназия по Туризъм "Алеко Константинов" гр. Банкя

за периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година.

научи повече

етичен кодекс

Дейността на учениците, учителите, служителите и работниците от Професионална гимназия по  туризъм  „Алеко  Константинов”  rp. Банкя  се  осъществява  при  спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, прозрачност,  отговорност   и отчетност.

 

П р и е м

 

Професионална  гимназия по туризъм “Алеко Константинов” е член на Асоциацията на Кембридж училищата в България.

Обучението се съчетава с учебна практика в реномирани четири и пет звездни хотели и ресторанти.

Училището участва в национални и международни проекти, а на регионални и национални професионални състезания нееднократно завоюва призови места.

 
 
 

За всякакъв вид въпроси, моля попълнете формата отдолу:

Вашето съобщение беше изпратено успешно!

Address: гр. Банкя, ул. Александър Стамболийски 13

Тел.: 

Директор:+359 2 9977098,

Зам. директор: +359 2 9977223,

Счетоводство: +359 2 9972490, Email: pgt.Bankja@abv.bg

http:// www.pgtbankya.com