top of page

ЗА НАС

     Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” е училище с 40 годишни традиции, завоювало висок авторитет в областта на професионалното образование.

Дипломираните повече от 5800 специалисти в сферата на ресторантьорството и хотелиерството се представят успешно в престижни заведения в цялата страна.

     Училището провежда обучение по специалностите “Организация на хотелиерството”, “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”, “Производство на кулинарни изделия и напитки” и “Обслужване на заведения в общественото хранене.

От учебната 2009-2010 година се въведе обучение по професия „Хотелиер”, специалност „Организация на хотелиерството” и професия  “Ресторантьор”, специалност 

“Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения” с прием след VІІ клас.

     Наред със средното образование, което дава възможност за продължаване на образованието във висши институти, ние предлагаме специализирано професионално обучение, подготвящо нашите ученици за незабавно включване в туристическия бизнес.

Постоянното съчетаване на обучението с учебната практика, в реномирани четири и пет звездни хотели  и ресторанти като “Хилтън”, “Радисън”, “Гранд хотел София”, “Шератон”, “Родина”, “Централ Форум”, Централ парк хотел” и др., както и на Черноморието подготвят учениците за професионалния им живот и им дава възможност постоянно да проверяват теоретичните си знания и практически умения извън училище.

     Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” разполага с много добре оборудвани професионални кабинети. Компютърните кабинети предлагат достъп на всички ученици до Интернет и осигуряватт съвременно обучение по информатика, както и максимално усвояване на учебния материал по общообразователните и професионални предмети.

    Чуждоезиковото обучение включва английски, немски или руски език и протича през целия курс на общообразователна и професионална подготовка.

     Тенденциите и перспективите за развитие на ПГТ “Алеко Константинов”-Банкя са в осъществяване на връзки със сродни училища в Европа и участието ни в национални и международни проекти, следвайки тенденциите в развитието на международния и национален туризъм и ресторантьорство.
 

Нашата цел е качеството на обучението!

стратегия

Стратегия за развитие на Професионална Гимназия по Туризъм "Алеко Константинов" гр. Банкя

за периода от 2020 до 2024 учебна година.

етичен кодекс

Дейността на учениците, учителите, служителите и работниците от Професионална гимназия по  туризъм  „Алеко  Константинов”  rp. Банкя  се  осъществява  при  спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, прозрачност,  отговорност   и отчетност.

прием

П р и е м

 

Професионална  гимназия по туризъм “Алеко Константинов” е член на Асоциацията на Кембридж училищата в България.

Обучението се съчетава с учебна практика в реномирани четири и пет звездни хотели и ресторанти.

Училището участва в национални и международни проекти, а на регионални и национални професионални състезания нееднократно завоюва призови места.

контакти

За всякакъв вид въпроси, моля попълнете формата отдолу:

Вашето съобщение беше изпратено успешно!

Address: гр. Банкя, ул. Александър Стамболийски 13

Тел.: 

Директор:+359 2 9977098,

Зам. директор: +359 2 9977223,

Счетоводство: +359 2 9972490, Email: pgt.Bankja@abv.bg

http:// www.pgtbankya.com

bottom of page