top of page

Екип

Психолог

 • Людмила Лилова

 

Български език и литература 

 • Анелия Зачева

 • Катя Ангелова

Английски език​​

 • Ирина Пипина

 • Йорданка Димитрова

 • Цветелина Господинова

 • Найден Иванов

Ръководител направление ИКТ

 • Пламен Белчев

 

Математика

 • Пенка Величкова

 • Галина Динчева

Информатика и информационни технологии

 • Камелия Иванова

 • Пламен Белчев

География

 • Светослава Благоева

Немски език

 • Силвия Андонова

Руски език

 • Катя Такова

Специални професионални дисциплини

 • Виолета Моллова – инженер – технолог

 • Савина Спасова – инженер – технолог

 • Маргарита Станоева – инженер – технолог

 • Тодорка Стоянова – икономист

 • Лилия Сергиева -стопански и финансов контрол

 • Петя Боцева - икономист

 • Росица Владимирова – туризъм

 • Юлиана Видолова – учител по практика

 • Юлия Генова – учител по практика

администрация:

гл.счетоводител: Цветанка Миланова

счетоводител: Силва Петкова

касиер: Вихра Цекова

История

 • Галина Белчева

Философски цикъл

 • Валентин Панджаров

Физика и астрономия

 • Камелия Иванова

 • Нели Манова

Химия

 • Нели Манова

Биология

 • Ренета Петкова

Физическо възпитание и спорт

 • Николай Николов

 • Ани Бояджиева

 • Найден Иванов

bottom of page