Екип

Психолог

 • Боряна Николова

 

Български език и литература 

 • Анелия Зачева

 • Катя Ангелова

 • София Любомирова

 • Ваня Харизанова

Английски език

 • Милена Гюровска

 • Димитрина Вълчева

 • Ирина Пипина

 • Йорданка Димитрова

 • Найден Иванов

Немски език

 • Катя Такова

 • Димитрийка Герасимова

Руски език

 • Катя Такова

Специални професионални дисциплини

 • Виолета Моллова – инженер – технолог

 • Екатерина Петрова – инженер – технолог

 • Савина Спасова – инженер – технолог

 • Маргарита Станоева – инженер – технолог

 • Тодорка Стоянова – икономист

 • Лилия Сергиева -стопански и финансов контрол

 • Светла Илиева – организация на производството и управление на промишлеността

 • Румяна Петрова – туризъм

 • Росица Владимирова – туризъм

 • Юлиана Видолова – учител по практика

 • Юлия Генава – учител по практика

 • Лидия Богомилова – учител по практика

 • Диянка Петрова - инженер – технолог

Ръководител направление ИКТ

 • Пламен Белчев

 

Математика

 • Ваня Тодорова

 • Пенка Величкова

 • Галина Динчева

Информатика и информационни технологии

 • Камелия Иванова

 • Елисавета Станчева

 • Пламен Белчев

География

 • Емилия Трайкова

История

 • Галина Белчева

 • Ваня Харизанова

Философски цикъл

 • Валентин Панджаров

Физика и астрономия

 • Николай Костов

Химия

 • Нели Манова

 • Пенка Величкова

Биология

 • Ренета Петкова

Физическо възпитание и спорт

 • Николай Николов

 • Ани Бояджиева

 • Найден Иванов