top of page

Стратегия за развитие на Професионална Гимназия по Туризъм "Алеко Константинов" гр. Банкя за периода от 2020 учебна година до 2024 учебна година. 

Пълният текст може да прочетете от тук:

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО  КОНСТАНТИНОВ“ ГР. БАНКЯ

bottom of page