Графици

Самостоятелна форма на обучение

Януарска изпитна сесия за учебната 2019/2020 год.

Септемврийска поправителна сесия за учебната 2018/2019 год.

 

Юлска поправителна сесия за учебната 2018/2019 год.

Юнска сесия за учебната 2018/2019 год.

Априлска сесия на учебната 2018/2019 год.

Януарска сесия за учебната 2018/2019 год.