СЪБИТИЯ

ВАЖНО

Без име.png
images.jpg

50   години

традиция и професионализъм -

сега и завинаги!

постижения в професията

видео

 

благородна инициатива

26.09.2022 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

viber_image_2022-09-26_15-28-53-116.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Официалното откриване на учебната 2022 - 2023 година

ще се състои от 9:30 часа на 15 септември 2022 год. /четвъртък/ в двора на училището.

               Родителските  срещи за  началото на учебната 2022-2023 година ще се проведат на:

  • 19.09.2022 год. /понеделник/от 18.30 ч.за учениците от VIII и IX клас.

  • 20.09.2022 год./вторник/ от 18.30 ч.за учениците от Х, XI и XII клас.

От ръководството

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – град Банкя

обявява следните свободни места за учениците към 04.08. 2022 г.

З А П О В Е Д

№ 953/27.07.2022 г.

за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII-ми клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година - IV класиране

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

Удължаване на срока за проверка на изпитните работи от ДЗИ

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е
Достъп до сканираните и оценени изпитни работи от ДЗИ

 

 З А П О В Е Д № 967 / 08.08.2022 г.

след търг с тайно наддаване за отдаване под наем на училищен бюфет

ОУ лого.jpg
PODKREPA ZA USPEH LOGO.jpg
Untitled.png
Бланка  BG05M2OP001-page0001_edited.jpg

ДОБРЕ ДОШЛИ

ПГТ "Алеко Константинов" провежда обучение по специалностите :

- “Организация на хотелиерството”

- “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения"

- “Производство на кулинарни изделия и напитки”

- “Кетъринг"

- "Организация на обслужването в хотелиерството"

Учениците се обучават в:

  • дневна форма на обучение

  • самостоятелна форма на обучение