ДОБРЕ ДОШЛИ

ПГТ "Алеко Константинов" провежда обучение по специалностите :

- “Организация на хотелиерството”

- “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения"

- “Производство на кулинарни изделия и напитки”

- “Кетъринг"

- "Организация на обслужването в хотелиерството"

Учениците се обучават в:

  • дневна форма на обучение

  • самостоятелна форма на обучение

 СЪБИТИЯ

ВАЖНО

12.02            Патронен празник

2020 г.              на училището 

Без име.png
images.jpg

50   години

традиция и професионализъм -

сега и завинаги!

постижения в професията

видео

ПРАВИЛА

за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

02.06.  Ден на Ботев и на загинайте за

2020 г.       свободата на България

 

24.05      Ден на българска просвета и

2020 г.                   култура

ЗАПОВЕД НА МОН И МЗ от 24.11.2021 г.

И

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

СЪОБЩЕНИЕ

                                                 НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

              В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ЗАПОВЕД №РД09-4465/17.11.2021г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ № 957 - ПВР ОТ 16.11 2021г. НА ЦИК ЗА НАСРОЧВАНЕ НА НОВ ИЗБОР НА 21.11.2021 Г. НА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                             21.11.2021г. Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА УЧЕБЕН ДЕН.

          УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ СИНХРОННО ПО УТВЪРДЕНОТО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ЧАСОВИ ГРАФИК ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА  MICROSOFT TEAMS.

 

                                                                                                                                     ПАЗЕТЕ СЕ И БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

 

                                                                                                                                     ОТ РЪКОВОДСТВОТО

ЗАПОВЕД НА МОН И МЗ

И

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

СЪОБЩЕНИЕ

                                                     НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

           В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ЗАПОВЕД №РД09-4003/01.11.2021г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2021г. НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И УКАЗ №245 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2021г. НА ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ

15.11.2021г. Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА УЧЕБЕН ДЕН.

          УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ СИНХРОННО ПО УТВЪРДЕНОТО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ЧАСОВИ ГРАФИК ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА  MICROSOFT TEAMS.

 

                                                                                                                                     ПАЗЕТЕ СЕ И БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

 

                                                                                                                                     ОТ РЪКОВОДСТВОТО

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ!

             В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗДАДЕНАТА ОТ  МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО  И НАУКАТА ЗАПОВЕД,  СЧИТАНО ОТ 21.10.2021г. (ЧЕТВЪРТЪК)  ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ В ПГ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ГР. БАНКЯ ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8 ДО 12 КЛАС.

             УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО УТВЪРДЕНОТО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ЧАСОВИ ГРАФИК ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТФОРМИ НА MICROSOFT TEAMS И SHKOLO.BG.

                                                                                                                                    ОТ РЪКОВОДСТВОТО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – град Банкя

обявява следните свободни места за учениците към 05.10. 2021 г.

НАСОКИ  ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ!

Учениците от IXб клас са в карантина от 20.09.2021г. до 30.09.2021г. Обучението на карантинираните ученици за периода на карантина ще се извърши от разстояние в електронна среда синхронно в платформата Microsoft Teams по утвърденото седмично разписание и часови график за I-ви учебен срок на уч. 2021-2022г.

 

                                                                                  От ръководството

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за откриване на учебната 2021/2022 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за родителски срещи за учебната 2021/2022 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за родителите на учениците от VIII клас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СПИСЪК

на приетите ученици в XI клас

допълнителен държавен план - прием 

на първи етап на класиране за учебната 2020/2021 година

СПИСЪК

на приетите ученици в XI клас

допълнителен държавен план - прием 

на втори етап на класиране за учебната 2020/2021 година

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – град Банкя

обявява следните свободни места за учениците към 30.07.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗРЕЛИСТНИЦИ

Със заповед на директора на ПГ по туризъм " Алеко Константинов" - гр. Банкя

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Уважаеми ученици, учители и родители,

 

 

Със заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г. министърът на здравеопазването удължава срока на въведените временни противоепидемични мерки , считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. като се допускат следните изключения:

 

  •  На  05.05.2021 г. и 07.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас;

  •  От 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9, 11 и 12 клас;

  •  От 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8, 10 и 11 клас.

 

Обучението на учениците, за които присъственият образователен процес е преустановен ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, с изключение на дните, които са обявени за празнични и неучебни дни.

 

Светли и благословени празници!

От ръководството

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ  И УЧИТЕЛИ!

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗДАДЕНАТА ОТ  МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗАПОВЕД № РД01-173/18.03.2021г. И ЗАПОВЕД № РД09-748/19.03.2021г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ В ПГ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ГР.БАНКЯ ПРИСЪСТВЕНИТЕ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8 ДО 12 КЛАС, СЧИТАНО ОТ 22.03.2021г. ДО 31.03.2021г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО УТВЪРДЕНОТО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ И ЧАСОВИ ГРАФИК ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ПЛАТФОРМИ НА MICROSOFT TEAMS И SHKOLO.BG.

                                       От ръководството

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми ученици, учители и родители,

Със заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. министърът на здравеопазването удължава срока на въведените временни противоепидемични мерки , считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г.като се допускат следните изключения:

  • от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 12 клас;

  • от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 10 и 11 клас;

  • от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас.

Със заповед № РД09-290/ 29.01.2021 г. министърът на образованието и науката 

определя в периода от 01.02.2021 г. до 17.03.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение, за които присъственият образователен процес е преустановен съгласно заповед на министъра на здравеопазването, да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, с изключение на дните, които са обявени за ваканция.

От ръководството

 

СЪОБЩЕНИЕ

Относно:  Свободните места за ученици в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – град Банкя

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми ученици, учители и родители,

Със заповед № РД-09-3457 от 26.11.2020 г. министъра на образованието и науката удължава периода на обучение от разстояние в електронна среда от 30 ноември до 21 декември 2020 г. включително.

От ръководството

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми ученици, учители и родители,

Софийският оперативен щаб реши въведеното обучение в електронна среда от разстояние да продължи до 27 ноември включително за учениците от VIII до XII клас.

Остава в сила и забраната за посещения на големи търговски обекти – молове – на лица под 18-годишна възраст.

Продължават проверките на СДВР, ЦГМ, Общинска полиция и Столичния инспекторат за спазване на мерките в градския транспорт и търговските обекти.

От ръководството

               заповед на Столична РЗИ 

                   X РД-01-758/ 07.11.2020

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ  И УЧИТЕЛИ!

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ЕПИДЕМИЧНАТА СЪТУАЦИЯ

Информация за родителите на децата и учениците

в ПГ по туризъм “Алеко Константинов“ – гр.Банкя

СЪОБЩЕНИЕ

Финансова подкрепа на родителите на деца до 14-годишна възраст в условията на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

ОУ лого.jpg
PODKREPA ZA USPEH LOGO.jpg
Untitled.png
Бланка  BG05M2OP001-page0001_edited.jpg