ДОБРЕ ДОШЛИ

ПГТ "Алеко Константинов" провежда обучение по специалностите :

- “Организация на хотелиерството”

- “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения"

- “Производство на кулинарни изделия и напитки”

- “Кетъринг"

- "Организация на обслужването в хотелиерството"

Учениците се обучават в:

  • дневна форма на обучение

  • самостоятелна форма на обучение

 СЪБИТИЯ

ВАЖНО

12.02            Патронен празник

2020 г.              на училището 

50   години

традиция и професионализъм -

сега и завинаги!

постижения в професията

видео

ПРАВИЛА

за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

02.06.  Ден на Ботев и на загинайте за

2020 г.       свободата на България

 

24.05      Ден на българска просвета и

2020 г.                   култура

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми ученици, учители и родители,

Със заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. министърът на здравеопазването удължава срока на въведените временни противоепидемични мерки , считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г.като се допускат следните изключения:

  • от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 12 клас;

  • от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 10 и 11 клас;

  • от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 и 12 клас.

Със заповед № РД09-290/ 29.01.2021 г. министърът на образованието и науката 

определя в периода от 01.02.2021 г. до 17.03.2021 г. обучението на учениците, записани в дневна форма на обучение, за които присъственият образователен процес е преустановен съгласно заповед на министъра на здравеопазването, да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, с изключение на дните, които са обявени за ваканция.

От ръководството

 

СЪОБЩЕНИЕ

Относно:  Свободните места за ученици в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – град Банкя

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми ученици, учители и родители,

Със заповед № РД-09-3457 от 26.11.2020 г. министъра на образованието и науката удължава периода на обучение от разстояние в електронна среда от 30 ноември до 21 декември 2020 г. включително.

От ръководството

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми ученици, учители и родители,

Софийският оперативен щаб реши въведеното обучение в електронна среда от разстояние да продължи до 27 ноември включително за учениците от VIII до XII клас.

Остава в сила и забраната за посещения на големи търговски обекти – молове – на лица под 18-годишна възраст.

Продължават проверките на СДВР, ЦГМ, Общинска полиция и Столичния инспекторат за спазване на мерките в градския транспорт и търговските обекти.

От ръководството

               заповед на Столична РЗИ 

                   X РД-01-758/ 07.11.2020

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ  И УЧИТЕЛИ!

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ЕПИДЕМИЧНАТА СЪТУАЦИЯ

Информация за родителите на децата и учениците

в ПГ по туризъм “Алеко Константинов“ – гр.Банкя

СЪОБЩЕНИЕ

Финансова подкрепа на родителите на деца до 14-годишна възраст в условията на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.