СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМ 2020/2021 ГОДИНА

Г Р А Ф И К

на дейностите по приемането на ученици
в ПГ по туризъм - Банкя
за учебната 2020/2021 г.

СПЕЦИАЛНОСТИ И БАЛООБРАЗУВАНЕ