СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМ 2020/2021 ГОДИНА

Г Р А Ф И К

на дейностите по приемането на ученици
в ПГ по туризъм - Банкя
за учебната 2020/2021 г.

СПЕЦИАЛНОСТИ И БАЛООБРАЗУВАНЕ

График на дейностите по приемане на ученици

в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Банкя

ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ И МЯСТО

График на дейностите по приемане на ученици

в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Банкя

 IV ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ