top of page

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРИЕМ 2023/2024 ГОДИНА

График на дейностите по приемането на ученици за учебната 2023-2024 година

СПЕЦИАЛНОСТИ И БАЛООБРАЗУВАНЕ 

График на дейностите по приемане на ученици

в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – гр. Банкя

ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ И МЯСТО

Първо класиране

Допълнителен държавен план-прием след завършен първи гимназиален етап на средно образование

bottom of page