top of page

MARKET

„Часът на Конституцията“

в Професионална гимназия по туризъм

 „Алеко константинов“

– гр. Банкя

Патронният празник на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“

с клуб „Родолюбие“

               По повод 156 години от рождението на Алеко Константинов – Щастливеца на 25.01.2019 г. клуб „Родолюбие“ и 9„в“ клас под ръководството на Ваня Харизанова изнесоха открит  урок на тема : „На Алеко…поклон! “.

Той бе придружен с драматизации на отделни фрагменти от пътешествията му . Самият Бай Ганьо влезе в класната стая , нарамил дисагите си.

              Гости на празничният учебен час бяха заместник - кметът на район Банкя – г-н Пламен Симеонов,  г-н Византи Христов – секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, директорът на ПГТ – г-жа Димитринка Колева-Васева, класният ръководител на учениците от 9“в“ клас -  г-н Николай Николов, учители, ученици и родители.

               Г-жа Колева поздрави участниците за прекрасния спектакъл, заявявайки , че това събитие е прелюдия към предстоящото честване на 50 - годишния юбилей на училището.

               Повече информация за открития урок, както и снимки от спектакъла, можете да откриете на сайта на Столична община район Банкя.

50683948_2468130333260403_41808331571986
50522233_2468126163260820_65373510639036
50653486_2468129666593803_65049071515326
50639482_2468121823261254_84768940807212
bottom of page