Ръководство

Директор
инж. Димитринка Колева-Васева
Зам. директор по учебната дейност
Димитрийка Герасимова
Зам. директор по учебно – производствена дейност
инж. Анета Дякова