СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Г Р А Ф И К

на дейностите по приемането на ученици
в ПГ по туризъм - Банкя
за учебната 2018/2019г.

 

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

                                                                                 С П И С Ъ К    

                                                   на свободни места за четвърто класиране,

                                              прием в  VIII клас за  учебната 2018/2019 година

Г Р А Ф И К

на дейностите по приемането на ученици
в ПГ по туризъм - Банкя
за учебната 2018/2019г.

 

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

П Р И Е М

за учебната 2018/2019 година

след завършено основно образование